sum sana me

sum sana me

'ik heel mij'

Praktijk voor psychosociale therapie en tekentherapie

Tekentherapie

Tekentherapie

Soms is het eenvoudiger om via beelden en tekens te delen over dingen die je bezighouden of tegenhouden dan met woorden. Soms weet je zelf niet goed wat er speelt, maar voel je wel dat je niet lekker in je vel zit. De creatieve ingang, waarbij tekenervaring absoluut niet nodig is, wordt ondanks dat het een therapeutische werkvorm is vaak als speels, ‘verlossend’, direct, ‘verhelderend’ en/of inzicht gevend ervaren. De uiting op papier, de taal van de beelden die via jou op papier ontstaan, kunnen we in interactie onderzoeken en is voor veel mensen een informatief en inzichtelijk proces waar je in het dagelijks leven veel profijt van kunt hebben.

Waarmee werken we:

Een veilige setting is voor ons beiden de voorwaarde om van start te kunnen gaan.Er kan worden gewerkt met verschillende materialen zoals potloden, krijt, verf, ecoline, inkt, aarde of grafiet, op verschillend formaat, en materiaal. Ook wordt er wel gebruik gemaakt van stilte oefeningen, gedichtjes, visualisaties, muziek, beweging, kortom, alles wat het creatieve en innerlijke proces wakker kan maken.

Wat breng jij in:

Je bent welkom en vrij in te brengen wat jou bezighoudt. Alles wat van binnen in je leeft, kan en mag naar buiten komen. Vaak geeft de uiting in interactie al verlichting, en ontstaat er als vanzelf stroming die je verdere proces op gang helpt ‘dat wat ertoe doet voor jou op dit moment’ zich te ontvouwen.

Praktisch, werkwijze en kosten:

 • Ik werk zowel met volwassenen, jongvolwassenen, als ook met kinderen.

 • Ik werk op afspraak en op wisselende dagen van de week. Je kunt met vragen of bij interesse contact opnemen via het contactformulier op deze site).

 • Een bijeenkomst, ook een intake, duurt gemiddeld 1,5 uur

 • Ik ben geregistreerd bij de Vereniging Tekentaal en het RBCZ, ook zijn zowel de praktijk als ikzelf AGB geregistreerd, wat met zich meebrengt dat er de mogelijkheid is dat jouw zorgverzekeraar een deel van de kosten van de factuur betaalt wanneer je aanvullend verzekerd bent. In het geval van tekentherapie worden bij mij alleen de kosten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar mogelijk (deels) vergoed door uw verzekeraar. Vraag dit tevoren zelf bij je zorgverzekeraar na zodat je tevoren weet waar je aan toe bent qua kosten.

Intake:
Elke therapeutische behandeling start met een intakegesprek. Dit gesprek duurt 1 uur (met uitloop tot 1,5 uur) en de kosten bedragen 60 euro (n.a.v. tevoren ingevulde intakelijst, zonder verslaglegging).
Sessies:
Meestal wordt er gewerkt met een reeks van 6 sessies (die na het intakegesprek worden ingepland), waarna een evaluatiemoment volgt.
Dit evaluatiemoment kan telefonisch of op de praktijk plaatsvinden. Als er met kinderen wordt gewerkt mogen zij aangeven wat er besproken mag worden en of zij daarbij aanwezig willen zijn. Tijdens het evaluatiegesprek wordt ook besproken of een vervolg gewenst is, en hoe dat eruit kan zien.Behandelovereenkomst:
Ik heb als therapeut middels de wet WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) en de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten geschillen zorg) een overeenkomst met een cliënt nodig om een behandeling aan te gaan. Deze overeenkomst zal, na wederzijds goedvinden, na het kennismakingsgesprek, door ons beiden worden ondertekend.
Via deze link kun je de behandelovereenkomst voor tekentherapie (voor minderjarigen) al inzien.

 • De kosten per sessie inclusief materiaal zijn: 110 euro.

 • De kosten voor een evaluatiegesprek (zonder verslaglegging): 90 euro

Ervaringsgerichte therapie

Psychosociale therapie

Soms is er iets in je leven, of is er iets geweest, dat maakt dat je in het hier en nu niet helemaal aanwezig kunt zijn. Je kunt het gevoel hebben dat je de verbinding met jezelf en je omgeving wat kwijt bent. En ervaart dat je niet ten volle en vanuit je hart kunt leven.Dat is het onderzoeken waard!
We maken het onbewuste bewust, zodat het deel wordt van jezelf.

Over therapie:

In de therapie komen onderliggende patronen aan het licht. Het vertrekpunt is altijd het hier en nu. Waar je nu tegenaan loopt, wat er voelbaar is in jou, of waar je (meer) zicht op wilt krijgen. Je lichaam speelt hierbij een belangrijke rol.Door aandachtig te zijn voor wat er in je lichaam gebeurt, en wat er aan bijkomende gedachten, gevoelens, en overtuigingen zijn, wordt het mogelijk oude patronen te herkennen, te doorbreken, en er zelf voor te kiezen nieuwe bewegingen in te zetten.

Wat therapie kan opleveren:

 • Bewustwording

 • Inzicht

 • Stevigheid

 • Nieuwe handelingsmogelijkheden

 • Herstel van oude pijn en opgedane trauma’s

 • Werkelijk aanwezig leren zijn voor al wat er is

 • Regie, rust en ruimte

Waarmee werken we / kunnen we werken:

In de therapie maak ik onder andere gebruik van technieken uit de psychologie, gestalt, systemisch werk, bio-energetica, tension - trauma and releasing excercises, psychosynthese, mindfulness, meditaties, visualisaties, lichaamsgerichte technieken en ervaringsgerichte oefeningen.We werken met (gevoels-)ervaringen, zoals ze voorkomen in het hier en nu.Mogelijk maak ik gebruik van creatieve ingangen zoals tekenen, schrijven, werken met klei, luisteren we naar muziek of naar een bestaande tekst, om van daaruit makkelijker op een diepere laag verder te werken.Ik zal met openheid, oordeelloosheid en aandacht en aanwezig zijn voor wat zich aandient in jouw proces. Samen gaan we na waarop jij je licht wilt of kunt laten schijnen, wat NU op dit moment je aandacht vraagt.We werken met wat er mogelijk is voor jou, op dit moment. En kunnen nagaan of er wellicht nog meer de moeite van jouw onderzoek waard kan zijn.Therapie vraagt om commitment en doorzettingsvermogen en jezelf nabij te durven blijven, om daarna een gevoel van heelheid, ruimte en rust te ervaren.

Wat breng jij in:

Vraagstukken die je bezig houden op een diepere laag;
Soms weet je exact waar het over gaat. Soms weet je nog niet goed wat er gaande is terwijl het wel voelbaar is dat er iets is. Of misschien wil je je graag verdiepen in je mogelijkheden/onmogelijkheden, ontwikkeling, ‘drijfveren’ of gemis daaraan.
Gedachten, gedrag en gevoelens die kunnen spelen en het onderzoeken waard zijn:

 • het gevoel in cirkels te leven

 • het gevoel grip te verliezen/of niet te hebben op je leven

 • gemis aan basis

 • gemis aan rust

 • vermoeidheid

 • boosheid

 • ontevredenheid

 • het gevoel niet ten volle te leven

 • eenzaamheid – gemis aan verbinding / contact

 • omgaan met relatie(s)

 • behoefte aan persoonlijke ontwikkeling, meer diepgang, ‘willen weten over jezelf’

 • en alles waar je graag diepgaander naar wil kijken (of merkt dat dat goed zou zijn)

Praktisch, werkwijze en kosten:

 • Ik werk op afspraak en op wisselende dagen van de week. Je kunt met vragen of bij interesse contact opnemen via het contactformulier op deze site).

 • Een bijeenkomst, ook een intake, duurt gemiddeld 1,5 uur

 • Ik ben geregistreerd bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidskunde) en het RBCZ (kwaliteitsregister voor vakbekwame therapeuten in de comlementaire zorg) voor psychosociale therapie.

  Er bestaat de mogelijkheid dat jouw zorgverzekeraar een deel van de kosten van de factuur betaalt wanneer je aanvullend verzekerd bent. Vraag dit tevoren zelf bij je zorgverzekeraar na zodat je weet waar je aan toe bent qua kosten.

Intake:
Elke therapeutische behandeling start met een intakegesprek. Dit gesprek duurt 1 uur (met uitloop tot 1,5 uur) en de kosten bedragen 60 euro (n.a.v. tevoren ingevulde intakelijst, zonder verslaglegging).
Sessies:
Meestal wordt er gewerkt met een reeks van 6 sessies (die na het intakegesprek worden ingepland), waarna een evaluatiemoment volgt.
Tijdens dit evaluatiemoment wordt ook besproken of een vervolg gewenst is, en hoe dat eruit kan zien.Behandelovereenkomst:
Ik heb als therapeut middels de wet WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) en de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten geschillen zorg) een overeenkomst met een cliënt nodig om een behandeling aan te gaan. Deze overeenkomst zal, na wederzijds goedvinden, na het kennismakingsgesprek, door ons beiden worden ondertekend.
Via deze link kun je de behandelovereenkomst voor psychosociale therapie al inzien.

 • De sessies kosten 105 euro per keer. Een sessie bij mij duurt meestal 1,5 uur.

 • Wanneer er verslaglegging nodig is voor bijvoorbeeld de huisarts of je werkgever zijn hier kosten aan verbonden. In overleg wordt eenzelfde prijs als voor een bijeenkomst gerekend, gezien de tijd die het in beslag neemt.

Ervaringen van cliënten:


Tijdens mijn zoektocht om mijn lichaam en geest meer met elkaar in balans te brengen, kwam ik bij Carlijn terecht. In het begin twijfelde ik, zou ik het zelf niet kunnen. Ik had tenslotte een NLP opleiding gevolgd en had al heel wat kennis, tools en ervaring opgedaan. Toch besloot ik een aantal sessies bij Carlijn te volgen. Dat bleek een goede zet.Carlijn is een mensenmens. Je voelt je meteen bij haar op je gemak. Ze creëert met haar ‘zijn’ een veilige omgeving waarin alles wat je zegt oké is. Een waardevolle eigenschap! Daarnaast weet ze de juiste vragen te stellen zodat je snel tot de kern komt en met een dosis nieuwe inzichten naar huis gaat. Een sessie bij Carlijn is een van de mooiste cadeaus die ik mijzelf heb gegund.

Trudy Nabuurs - Vleuten


Ik ervaar je begeleiding als positief en rustig. Alles mag en kan er zijn. Je geeft me de kans om naar mezelf te kijken.Op jouw manier zorg je dat ik me bewust word hoe ik in allerlei situaties sta. En hoe ik daarmee omga. Het geeft me een stuk duidelijkheid.

Vrouw, 64 jaar


Dankbaar voor je rustige, veilige en inlevende begeleiding, Carlijn! Dat kleine meisje in mij zit weer aan tafel, speelt aan mijn voeten en komt weer op schoot. Jij bracht haar zo dichtbij.

Vrouw, 54 jaar


In de praktijkruimte van Carlijn.... heerst rust.Je bent even afgesloten van de wereld, waarbij je tijd en plaats vergeet en je de focus kunt leggen op je hart. Carlijn krijgt het voor elkaar om het verleden - je tijd als kind - vol aandacht aan te raken. Zij gaat hierin liefdevol en geduldig naast je staan (soms zelfs letterlijk: zitten).Welke impact hebben de gemaakte keuzes/situaties vanuit het verleden op mijn keuzes en handelen, leven, hier en nu. Hoe voelde ik mij hierbij en hoe voelt dit voor nu? Wat zou ik anders willen, maar dan echt anders, puur vanuit jezelf. En dan écht vanuit jezelf. Wie ben jij, en ook; wie ben jij/ik écht? Zonder dat masker of verwachting van anderen.Dit is niet altijd een makkelijke weg, want het kan samengaan met pijn en; hoe geef ik woorden en uiting aan mijn gevoel? Carlijn helpt je hierbij en zet je daarna weer met beide benen op de grond. Ze zet je aan het denken dromen en verlangens diep van binnen op te sporen, deze ruimte te geven en mee te nemen op je reis.Carlijn werkt vanuit oprechte bewogen- en betrokkenheid, met hierbij respect voor je innerlijke en/of geloofsovertuiging. Ze is een geïnteresseerde, oprechte, liefdevolle en toegankelijke therapeute. Ze reist vol passie met je mee, niet half, maar helemaal!Na een therapiesessie ga je lichter de deur uit. Dit doe je zelf; Carlijn doet dit niet, ze helpt je alleen, geeft je net dat zetje dat je nodig hebt.

Vrouw, 35 jaar

Samen lopen in stilte en aandacht

Samen lopen in stilte en aandacht

Als groep aandachtig lopen, vertraagd, brengt je in contact met jezelf, je omgeving en de ander.Deze manier van lopen, individueel of samen, zorgt bij beoefening – als terugkerend ritueel zodat het kan beklijven - voor meer rust en ruimte in jezelf. En maakt dat je meer bewust (opmerkzaam), aandachtig en aanwezig kunt zijn, voor dat wat er leeft in jezelf, en in je omgeving.

Wat samen lopen in stilte en aandacht oplevert:

Vaak ontstaat tijdens het lopen een gevoel van ‘ruimte in jezelf’; er ontstaat meer ontvankelijkheid voor dat wat zich aandient, je kunt ruimer kijken, dieper kijken.
Soms ook ontstaat er onrust, en is dan is het fijn als je adem en het samen lopen tot anker zijn om naar terug te kunnen keren. Elke keer kun je terugkeren naar dit anker in jezelf. Op het pad van beoefening zal het rustiger worden in jezelf.

Waarmee werken we:

We lopen. Met alles wat er is, en wat zich aandient op dat moment. Regelmatig zal er een eenvoudige oefening, een tekst, of meditatie meegegeven worden voor onderweg. Of zullen we onderweg stoppen om naar een tekst of affirmatie te luisteren.We zullen onze ademhaling en onze voetstappen als anker gebruiken om naar terug te keren, als onze gewoonte-energie onze gedachten naar boodschappenlijstjes, regelwerk en meer van zulks stuurt. We nodigen onszelf uit om onze aandacht te richten, en kunnen opnieuw beginnen als we in gedachten afdwalen, bij elke stap een stapje dichter bij onszelf.

Wat brengen we in:

 • onszelf

 • onze aandacht, zonder oordeel

 • goede schoenen

 • passende kleding bij het jaargetijde; denk aan laagjes, regenkleding, etc.

 • eventueel een thermoskan of bidon met iets warms of verkoelends te drinken

 • neem als je het prettig vindt iets te eten mee voor jezelf.

Wanneer:

Ten minste vier keer per jaar maken we op deze manier een lange wandeling. We lopen met tussenstops, grotendeels in stilte en in een rustig tempo. Houd rekening met een dagdeel.Wil je op de hoogte gehouden worden, stuur me dan je gegevens met daarbij de boodschap dat je interesse uitgaat naar ‘wandeling in stilte en aandacht’.

Waar:

Kosten:

De deelname is gratis. In de duinen bij Castricum is parkeren niet overal gratis, en is een duinkaartje verplicht. De overige parkeerplaatsen zijn vrij van parkeergeld.

Carlijn Companjen

Over Carlijn Companjen

Ik heb ervaren tijdens de opleiding tot therapeut bij het Boswijk Instituut dat het ‘zelfhelend vermogen van de mens’ bestaat. Het is een drijfveer geworden binnen mijn werk; ik laat anderen daar graag in delen; er is geen beter en krachtiger instrument om jezelf te onderzoeken en te helen dan jij zelf.Hoe prachtig is dat.

In 1976 werd ik geboren. Hier en nu een leven vol opgedane ervaringen verder - als kind, dochter, zus, jongvolwassene, vrijgezel, levenspartner, collega, vriendin, moeder van drie kinderen, stiefkind, en half-wees - ervaar ik het leven als de zee; soms onstuimig, soms kabbelend, met eb en vloed, en alles daar tussenin.Het versje: ‘ik eet ervan, ik drink ervan, en duik er diep in onder, en voor ik inslaap zeg ik zacht ‘het leven is een wonder’ komt in mij op. Zo ervaar ik het leven. Het leven met alles wat ik daarin tegenkom, in mezelf en anderen, in de natuur en het grote geheel om mij heen, is een wonder.Ik kan er steeds meer van genieten, omdat ik het getij en de bewegingen in mijzelf steeds beter leer kennen. Geen golf zonder zee, geen zee zonder golf. Het één bestaat niet zonder het ander. Hoe ingewikkeld en pijnlijk soms ook.Mijn werkende bestaan startte in het onderwijs, als leerkracht. Daarna volgden al snel vanuit interesse vele aanvullende mens- en ervaringsgerichte opleidingen. Het doen en laten van mensen, èn de samenhang en interactie van lichaam en geest hebben mij altijd geboeid. En doen dat nog.Het lijf weet zoveel meer dan wij kunnen of willen begrijpen. Het is een prachtig instrument om in gesprek te gaan met jezelf. Om over jezelf te weten te komen.Ik heb intensief en via diverse wegen, zowel creatief, cognitief als ervaringsgericht mijn eigen patronen, behoeftes en verlangens, pijn en verdriet onderzocht. Ben stil gaan staan bij dat wat er was, leerde er ten volle bij te blijven, totdat en zodat het kon worden gevoeld, gezien, gehoord. Het kon worden omarmd en verwerkt.Inmiddels sta ik open voor alles wat het leven brengt, en ervaar steeds weer en meer, nieuwsgierigheid - al is het niet altijd gewenst of vanuit verlangen - naar wat er om de volgende bocht te beleven valt. Het levert altijd iets op. ‘No mud- no lotus’ een prachtige uitspraak uit het Boeddhisme.Vanuit mijn eigen praktijk als ervaringsgericht therapeut, psychomotorisch remedial teacher en tekentherapeut, werkte ik jarenlang met kinderen. Gaf daarbinnen ook sociale vaardigheidstrainingen en kinderyoga. Van daaruit ontstond ‘als vanzelf’ de verschuiving richting het werken met volwassenen.De opleiding tot transpersoonlijk therapeut heeft mijn leven en werk enorm verrijkt. Mijzelf een completer mens gemaakt. In vele opzichten. Ik ben mijzelf en mijn eigen emoties van binnenuit gaan zien, voelen en erkennen. En ben me bewust(er) geworden van zowel mijn bewuste als onbewuste mechanismen en daaruit voortvloeiende acties en reacties. En dat merk ook binnen mijn dagelijks leven en werk.Er zijn geen stukjes meer in mij die niet mee mogen voelen of delen. En dat maakt me een completer mens en een betere therapeut.

Carlijn Companjen

Ik werk vanuit wezenlijke betrokkenheid en met respect voor jouw proces zodat er een veilige en ruime basis is, waar binnen jij jouw (helende en inzicht gevende) proces kunt aangaan, ontvouwen en doorlopen.Jij bepaalt het vertrekpunt, de route volgt als jij je aan onze samenwerking kunt toevertrouwen. Jij geeft het tempo aan. En ik kan bijschijnen op en langs het pad, daar waar van jou het licht kan en mag komen, waar het tot nu toe misschien donker of schemerig bleef. Samen onderzoeken we wat er mogelijk is. En wat om aandacht vraagt, in het hier en nu.Vanuit de ervaring dat jouw pad alleen door jou gelopen kan worden, op jouw eigen wijze en in jouw eigen tempo, wil ik er voor je zijn om in zorgvuldige afstemming licht te schijnen op jouw pad; op jouw gedachten en gevoelens, zodat je zicht krijgt op jouw overtuigingen, diepere drijfveren en acties. Zodat je vanuit deze bewustwording meer keuzevrijheid krijgt en je je volle leven kunt gaan leven.Ik voel me rijker dan ooit. Mag en kan het werk doen waar ik van heb ervaren dat het blijvende en verrijkende verandering, of zo je wilt ‘resultaten’ op levert. Werk met volwassenen en kinderen, volgens een aandachtige, ervaringsgerichte en inzicht gevende methodiek en werkwijze. Op een manier die blijvend effect heeft. En bijdraagt aan meer bewustwording en toename van aandacht. En daarbij mij enorm veel voldoening en energie geeft. Dit is de werkplek waar ik ten volste op mijn plek ben, aanwezig en betrokken in en voor jouw proces en dat van mijzelf.Ben voor mijzelf daarmee tot de kern gekomen: ik doe waar ik in geloof, ben bezig met waar het voor mij wezenlijk om gaat, aandachtig en aanwezig zijn, mensen in contact brengen met zichzelf, de natuur en elkaar.

‘Ik ervaar het elke keer weer als een groot geschenk om getuige te mogen zijn van de innerlijke wijsheid van de mens, die verrijkende inzichten opdoet door zijn oor te luisteren te leggen bij zichzelf!’

Opleidingen en diploma's:

Ik voldoe aan de PSBK (Psychosociale en Medische Basiskennis) eisen (Plato eindtermen) en heb de volgende opleidingen succesvol afgerond:

 • Trauma en regulatie 2 - 2023 - Upledger Instituut Nederland, De Bilt

 • Trauma en regulatie 1 - 2023 - Upledger Instituut Nederland, De Bilt

 • Opleiding tot transpersoonlijk therapeut - 2023 - Boswijk Instituut, Doorn

 • Outdoor Life Coaching - 2020 - Atma Instituut, Amersfoort

 • Basis Boeddhisme, het pad van liefde en begrip - 2013 - Centrum Boswijk, Zaltbommel

 • Opleiding tot kindertekentherapeut (HBO), afstudeerrichting Genezend tekenen met en voor kinderen - 2012 - De Kolam, Zutphen

 • Basiscursus Bewegingspedagogiek gebaseerd op het werk van Veronica Sherborne - 2009 - Sherborne Vereniging VZW, België

 • Kinderyoga docentenopleiding - 2007 - Yogacentrum Jip & Jan, Almere

 • Train de trainer - sociale vaardigheidscursus - 2005 - Bureau Jeugdzorg, Preventie Jeugdzorg, Utrecht

 • Post HBO - Leraar speciaal onderwijs, afstudeerrichting RT Psychomotoriek - 2005 - Fontys Hogeschool, Utrecht

 • HBO - Pedagogische academie voor het basisonderwijs - 1997 - Hogeschool van Utrecht

Praktijk sum sana me

Over praktijk sum sana me

Praktijk sum sana me is gevestigd op de Mattenbieslaan 23, te Vleuten (Utrecht). Dit is de eenpersoonspraktijk van Carlijn Companjen. De praktijk is gedurende de week via info@sumsaname.nl bereikbaar en telefonisch op +31641157492 (je kunt indien er niet wordt opgenomen een bericht achter laten dan wordt er zsm contact met je opgenomen).De praktijk is alleen toegankelijk op basis van ingeplande afspraken. In de directe omgeving zijn voldoende gratis parkeerplaatsen beschikbaar.

Registers en beroepsverenigingen:

Praktijk sum sana me is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87887754 en heeft geen BTW verplichting. Zowel de praktijk als Carlijn Companjen zijn AGB (Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners) geregistreerd.


Zowel de praktijk als Carlijn zijn ingeschreven in het RBCZ-register (Register Beroefsoefenaren Complementaire Zorg) en onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Register Beroefsoefenaren Complementaire Zorg

De praktijk is aangesloten bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg).

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

De praktijk is aangesloten bij beroepsvereniging Tekentaal.

Beroepsvereniging Tekentaal

De praktijk is aangesloten bij Stichting Complementaire Gezondheidszorg (SCAG). Cliënten van de praktijk kunnen daardoor rekenen op deskundige begeleiding bij klachten in lijn met de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Stichting Complementaire Gezondheidszorg

De praktijk dient zich te houden aan de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanuit de registers en beroepsverenigingen hanteert de praktijk de volgende algemene voorwaarden en privacyverklaring.

Vergoeding zorgverzekeraar:

Hoe staat het met vergoedingen via de verzekering? Een veel gestelde vraag. Hierboven staat de informatie over waar en hoe ik geregistreerd ben, als Psychosociaal therapeut.Psychosociale therapie wordt afhankelijk van je aanvullende verzekering, deels vergoed. Transpersoonlijke therapie is een vorm van Psychosociale therapie. Belangrijk is dat je zelf goed checkt bij je verzekering wat er wel of niet vergoed wordt. Als het kan dan raad ik je aan om de verstrekte informatie schriftelijk te laten bevestigen.Ik geef geen dekkingsbedragen aangezien er inmiddels zoveel variabelen zijn in de afgesloten contracten. Zelf navragen is het beste. Op ZorgWijzer.nl staat een overzichtspagina met vergoedingen voor Psychosociale therapie per zorgverzekeraar.Ga altijd zelf na of je zorgverzekeraar vergoedt. Prakijk sum sane me draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid. De voorwaarden verschillen nogal per verzekeraar en per pakket, laat je ook daarom vooraf goed voorlichten.Vermeld bij een gesprek met je verzekeraar dat de therapeut is aangesloten bij de beroepsverenigingen NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en VT (Vereniging Tekentaal).

Carlijn Companjen

Neem contact op met Carlijn

Praktijk sum sana me is gevestigd op de Mattenbieslaan 23, te Vleuten (Utrecht). Dit is de eenpersoonspraktijk van Carlijn Companjen. De praktijk is gedurende de week via info@sumsaname.nl bereikbaar en telefonisch op +31641157492 (je kunt indien er niet wordt opgenomen een bericht achter laten dan wordt er zsm contact met je opgenomen).Gebruik dit formulier om je aan te melden en/of vragen te stellen:

Dankjewel voor je bericht

Ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

Praktijk sum sane me en privacy

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een wet sinds 25 mei 2018 wordt gehandhaafd in de hele EU, is iedereen die persoonlijke gegevens van anderen bewaart verplicht de betrokkenen hiervan op de hoogte te stellen.Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Carlijn Companjen als behandelende therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst). Het dossier bevat de eigen ingebrachte gegevens en rapportage van de behandelingen.Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn, en die ik, uitsluitend na expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).Ik doe mijn best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met je persoonlijke, medische en psychosociale gegevens,

 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

De gegevens uit het dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uitsluitend met expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier, zoals naam en adres (en bij vergoeding van een zorgverzekeraar: geboortedatum en relatienummer om fraude te voorkomen), wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.Privacy op de zorgnotaOp de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

 • naam, adres en woonplaats

 • geboortedatum

 • verzekeringsrelatienummer

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘tekentherapie’

 • de kosten van het consult

Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van sum sana me en de cliënt / de cliënten.Artikel 1
Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
Artikel 2
De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
1: De therapeut en de cliënt gaan een werkrelatie met elkaar aan voor een bepaalde
periode in de verhouding therapeut – cliënt.
2: De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen en met welke (bezoek-)frequentie de behandeling zal plaatsvinden. Deze gegevens kunnen gedurende het traject worden bijgesteld, c.q. gespecificeerd.Artikel 3
De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
1: In gezamenlijk overleg.Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden.2: Eenzijdige beëindiging door de cliënt.Als de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. De cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat hij of zij geen sessies meer wil afspreken. Als de cliënt tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.3: Eenzijdige beëindiging door de therapeut.De therapeut kan de behandeling onder vermelding van argumenten beëindigen, als redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen sessies meer te zullen geven. Argumenten voor eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de therapeut zijn onder meer:a) De cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en therapeut.b) De therapeut is van mening dat hij/zij niet beschikt over de juiste competenties om de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde als de problematiek van de cliënt direct verband houdt met contra indicaties.Artikel 4
De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie is afgesproken voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt. Indien niets anders is afgesproken, wordt bij een nieuwe afspraak langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.
Artikel 5
Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een sessietarief of uurtarief afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst.
Artikel 6
De betaling van de behandelingen is of wordt op de behandeldag zelf voldaan. Betalingsopties: contant of per bank app aansluitend aan de sessie; per bankoverschrijving of internetbankieren voorafgaand aan (de dag van) de sessie. Bij uitzondering is (tijdelijk) een andere betalingswijze mogelijk, als dit door beide partijen is overeengekomen.
Artikel 7
Indien verhinderd verplicht de cliënt zich een afgesproken sessie ten minste 48 uur / twee werkdagen van tevoren af te zeggen. Indien de afspraak niet tijdig wordt afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding, worden de kosten van de gemiste sessie in rekening gebracht. Dit geldt ook als de cliënt, om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken dag en tijd.
Artikel 8
De therapeut houdt een dossier bij van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op verzoek van de cliënt door hem/haar kan worden ingezien. Het dossier (of een deel daarvan) wordt dan gekopieerd. Dit wordt eenmalig verstrekt en is kosteloos, met uitzondering van buitensporige verzoeken.
Per 1 januari 2020 wordt het dossier conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Verder bestaat er inzagerecht voor nabestaanden. Voor wat betreft de informatieplicht van de hulpverlener is er een aanvulling, t.w.: het zwaartepunt komt te liggen op het ‘samen’’ beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.Artikel 9
De therapeut houdt zich aan geheimhoudingsplicht en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
Artikel 10
Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
Artikel 11
De therapeut is aangesloten bij de beroepsorganisatie Tekentaal. De regels van deze beroepsorganisatie zijn op de therapeut van toepassing. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
Artikel 12
De therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben en ingeschreven te staan bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg), of een gelijkwaardig ander instituut voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg.
Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de contactpersoon klachtenopvang van de beroepsorganisatie van de therapeut: Tekentaal. In het kader van de Wkkgz heb je recht op een gratis en onafhankelijke klachtenfunctionaris die je ondersteunt en informeert. De contactpersoon klachtenopvang van de beroepsorganisatie zorgt ervoor dat via de SCAG een klachtenfunctionaris wordt ingezet om je te helpen bij het formuleren en oplossen van de klacht.Artikel 13
Tijdens een sessie wordt niet gerookt en geen alcohol gedronken. De cliënt is te gast in de praktijk, Hij/zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw/gastheer (de therapeut). Indien sprake is van vernieling of ontvreemding van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen de kosten hiervan op cliënt worden verhaald.
Indien er sprake is van een vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt, dan zal hiervan te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
Artikel 14
De cliënt mag geen persoonsgegevens van de therapeut gebruiken / openbaar maken tenzij met nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken therapeut.
Artikel 15
De cliënt verplicht zich via het intakeformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Praktijk sum sane me en Carlijn Companjen zijn niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
Artikel 16
Het privacy regelement van praktijk sum sane me is aan de cliënt uitgereikt en/of staat vermeld op de website van praktijk sum sane me. De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk sum sane me gelezen en stemt in met dit
privacyreglement.
Artikel 17
Praktijk sum sana me en Carlijn Companjen zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Mattenbieslaan 23 te Vleuten, noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk, de hal of andere toegangs- of wachtruimtes, en het gebruik maken van het toilet.
Artikel 18
Ga altijd zelf na of je zorgverzekeraar vergoedt. Prakijk sum sane me draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid. De voorwaarden verschillen nogal per verzekeraar en per pakket, laat je ook daarom vooraf goed voorlichten.